ประเภทผลิตภัณฑ์

ชุดชาดอกบัวพร้อมกาและฐานอุ่น ชาจีน​ดอกบัวสีน้ำเงิน​ " Bloom Tea "

ชุดชาดอกบัวสีเหลืองพร้อมกาและฐานอุ่น ชาดอกบัวสีน้ำเงินหอมกลิ่นธรรมชาติของจีน

Add to Cart 1499.00

ชุดชาดอกบัวพร้อมกาและฐานอุ่น ชาจีน​ดอกบัวสีเหลือง​ " Bloom Tea "

ชุดชาดอกบัวสีเหลืองพร้อมกาและฐานอุ่น ชาดอกบัวสีเหลืองหอมกลิ่นธรรมชาติของจีน

Add to Cart 1499.00

ชาดอกบัวสีน้ำเงิน (ชนิดแห้ง)​ " Bloom Tea "

ชาดอกบัวสีน้ำเงิน ดอกขนาด 10x10 cm. 1 pack / 6 flowers

Add to Cart 390.00

ชาจีน​ ดอกบัวสีเหลือง​ (ชนิดแห้ง)​ " Bloom Tea "

ชาดอกบัวสีเหลืองดอกขนาด 12x12cm. 1 pack / 6 flowers

Add to Cart 390.00

ชาจีน​ ดอกบัวสีเหลือง​ (ชนิดแห้ง)​ " Bloom Tea "

ชาดอกบัวสีเหลืองดอกขนาด 12x12cm. 1 pack / 1 flowers

Add to Cart 99.00

ชาดอกบัวสีน้ำเงิน (ชนิดแห้ง)​ " Bloom Tea "

ชาดอกบัวสีน้ำเงิน ดอกขนาด 10x10 cm. 1 pack / 1 flowers

Add to Cart 99.00